Bundesliga 2019-20, Match Highlights: Dortmund score

Bundesliga 2019-20, Match Highlights: Dortmund score four to brush aside Schalke; Leipzig held by Freiburg