Bundesliga next 8 days: Friday: Berlin derby Saturday:

Bundesliga next 8 days:
Friday: Berlin derby
Saturday:
Gladbach vs Leverkusen
Bayern vs Frankfurt
Wolfsburg vs Dortmund
Tuesday:
Dortmund vs Bayern
Leverkusen vs Wolfsburg
Absolute Fire 🔥